Global

Select Country

Contact Us

Global

Select Country

close

Leadership

Representative Director,
Chairman of the Board & Chief Executive Officer
 • Nobutada Saji
Representative Director,
Vice Chairman of the Board
 • Shingo Torii
Representative Director,
President & Chief Executive Officer
 • Takeshi Niinami
Representative Director,
Executive Vice President,
Chief Operating Officer
 • Nobuhiro Torii*1
Director,
Executive Vice President
 • Koji Kojima
Director,
Senior Managing Executive Officer
 • Shinichiro Hizuka
 • Kazutomo Aritake
Director
 • Takashi Mikuriya
 • Matt Shattock*2
Managing Executive Officer
 • Masuo Kawasaki*3
 • Yukio Okizaki
 • Takashi Kojima*4
 • Mitsuyoshi Ueda
 • Kenji Yamada*5
 • Sho Semba*6
 • Masao Itoko*7
 • Tetsu Mizutani
 • Masato Arishiro*8
Executive Officer
 • Koichi Nagashima
 • Satoshi Hamaoka
 • Yukihiro Kamakura
 • Masato Tsuchida
 • Takayuki Hirashima
 • Satoshi Miyashita*9
 • Shinji Yamada*10
 • Atsushi Koizumi
 • Yoshihito Suda*11
 • Haruhisa Inada
 • Tomomi Fukumoto
 • Chisato Tani
 • Kazushi Ishikawa
 • Kazuhiko Kawabata*12
 • Kaneo Oka
 • Hideki Kanda
 • Akira Haraguchi
 • Ichie Matsuoka
 • Hiroshi Miyamori
 • Toyonobu Inoue
 • Satoshi Kataoka
 • Yasushi Fukuda
 • Eiichiro Nishida
Senior Audit & Supervisory
Board Member
 • Yasuhiko Kamada
Audit & Supervisory
Board Member
 • Hong Sik Park
 • Minoru Amano
 • Hideo Yamada
 1. *1President & Chief Executive Officer of Suntory Beer, Wine & Spirits Japan Ltd.
 2. *2Non-Executive Director of Beam Suntory Inc.
 3. *3President & Chief Executive Officer of Suntory Wellness Ltd.
 4. *4President & Chief Executive Officer of Suntory Liquors Ltd.
 5. *5President & Chief Executive Officer of Suntory Beer Ltd.
 6. *6President & Chief Executive Officer of Suntory Spirits Ltd.
 7. *7President & Chief Executive Officer of Suntory MONOZUKURI Expert Ltd.
 8. *8Chairman of the Board of Suntory (China) Holding Co,.Ltd.
 9. *9President & Chief Executive Officer of Suntory Wine International Ltd.
 10. *10President & Chief Executive Officer of Suntory Communications Ltd.
 11. *11President & Chief Executive Officer of Suntory Global Innovation Center Ltd.
 12. *12President & Chief Executive Officer of Suntory Business Systems Ltd.