Memories of the Sun Goddess "Himiko"

Date2014/11/18
VenueMain Hall
ProgrammeYoshihiro Kanno: Memories of the Sun Goddes "Himiko"
PerformersComposer & Conductor: Yoshihiro Kanno 
Violin: Yasuko Ohtani 
Chuzao-Shamisen: Mojibei Tokiwazu 
Buyo: Kotaro Nakamura 
Buyo & Choreography: Umeya Nakamura 
Cello: Tsuyoshi Tsutsumi  
Buyo& Choreography: Tatsuma Hanayagi 
Buyo: Masahouo Hanayagi 
Buyo: Seikurou Hanayagi 
Buyo: Naozo Fujima 
Buyo: Sensyou Mizuki 
Buyo: Miko Fujikage 
Buyo: Tamajyaku Gojo 
Sho: Mayumi Miyata 
Ryuuteki: Yuko Iwakame 
Noh-kan: Yukihiro Isso 
Shakuhachi: Seizan Ishigaki 
Biwa: Kumiko Shuto 
Koto: Mari Kurokawa 
Koto: Mikiko Goto 
Koto: Aimi Kikkawa 
Koto: Shogo Hiyoshi 
Jusichigen: Noriko Hirata 
Percussion: Takinojo Mochizuki 
Shomyo: Daihonzan Zojoji Shikishikai 
Cello: Mikio Unno 
Cello: Rentaro Tomioka 
Cello: Hiroki Taniguchi 
Cello: Teppei Kanda 
Cello: Ryo Onoki 
Cello: Tetsuzo Iijima 
Double Bass: Hideki Hoshi 
Double Bass: Takahiro Iwata 
Double Bass: Shun Kakinuma 
Double Bass: Hiroki Hashizume 
Percussion: Yoshiko Kanda 
Organ: Ryoki Yamaguchi 
Stage Director: Fukusuke Nakamura

PageTop

Suntory Hall performance archive

This archive is as complete as we can present at this time.
There may be some omissions in a few cases.
Suntory Hall is not responsible of the unauthorised use of any information.
Please contact us if you are looking at historical data for professional or scholarly purposes.

suntoryhall-pr@suntory.co.jp