ทีมของเรา

Suntory Beverage & Food มีความมุมานะร่วมกันที่จะยกระดับประสบการณ์แห่งเครื่องดื่มให้มีความเป็นธรรมชาติ ดีต่อสุขภาพ สะดวก และเติมเต็มมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการผู้บริหาร

Saburo Kogo

กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริษัท

Kazuhiro Saito

ผู้แทนประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

Hideo Tsujimura

รองประธานกรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการ
ประธานฝ่ายปฏิบัติการแห่งฝ่าย MONOZUKURI
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสประจำแผนกวิจัยและพัฒนา

Yuji Yamazaki

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
สมาชิกคณะกรรมการ

Josuke Kimura

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
เจ้าหน้าที่บริหาร
สมาชิกคณะกรรมการ
CEO ประจำสาขาญี่ปุ่น

ตำแหน่งสำคัญอื่นๆ ในขณะนี้
กรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการ Suntory Foods Limited
กรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการ Suntory Beverage Solution Limited
กรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการ Suntory Products Limited

Nobuhiro Torii

กรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการ

ตำแหน่งสำคัญอื่นๆ ในขณะนี้
ตัวแทนคณะกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร Suntory Holdings Limited

Yukari Inoue

กรรมการอิสระ เจ้าหน้าที่อิสระ
สมาชิกคณะกรรมการ

ตำแหน่งสำคัญอื่นๆ ในขณะนี้
กรรมการผู้จัดการแห่ง Kellogg Japan G.K.
กรรมการอิสระแห่ง JC Comsa Corporation

เชื่อมั่นในจุดแข็งแห่ง SBF เพื่อการเติบโตในฐานะบริษัทระดับโลก

ตัวแทนมุมมองของหุ้นส่วนในฐานะกรรมการอิสระ
ด้วยระยะเวลาการทำงานกว่า 30 ปีในบริษัทต่างชาติหลากหลายแห่งตามที่ระบุไว้ ทำให้ฉันเชื่อว่าหนึ่งในคุณลักษณะสำคัญสำหรับบริษัทเหล่านี้คือการเน้นย้ำถึงความสำคัญของมุมมองจากหุ้นส่วน ตัวอย่างเช่น เมื่อพวกเขาวางแผนผลิตภัณฑ์หรือนำเสนอโครงการใหม่ พวกเขาจะกล่าวถึงผลตอบแทนที่สามารถคาดหวังได้ อันเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการลงทุนในโครงการนำร่องเหล่านี้ ความสำเร็จยังขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการโน้มน้าวหุ้นส่วนว่าการตัดสินใจของพวกเขาเหมาะสมแล้ว การได้พบกับประสบการณ์เช่นนี้หลายๆ ครั้ง ทำให้พนักงานตระหนักถึงมุมมองของหุ้นส่วนมากยิ่งขึ้น
ในฐานะกรรมการอิสระแห่ง SBF ฉันมองเห็นตัวเองในฐานะตัวแทนของหุ้นส่วนคนหนึ่ง จากมุมมองดังกล่าว ฉันจึงหมั่นคำนึงถึงวิธีการที่ SBF จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาค่านิยมแห่งองค์กร โดยส่วนตัวแล้ว บทบาทของกรรมการอิสระคือการมอบมุมมองจากบุคคลภายนอก โดยที่มีความเข้าใจในมุมมองจากภายใน และระบุปัญหาที่ผู้คนในองค์กรไม่สามารถพูดออกมาได้โดยง่ายนัก โชคดีที่การประชุมของคณะกรรมการ SBF นั้นมีบรรยากาศที่เปิดกว้าง ฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถเสนอความคิดเห็นออกมาได้

ประสบการณ์ระดับโลกในธุรกิจแนวหน้า
ฉันเชื่อว่าฉันจะมีส่วนช่วยในบริษัทได้ดีที่สุดผ่านความเข้าใจในหลักการทางธุรกิจของบริษัทต่างชาติ ซึ่งฉันได้สั่งสมบ่มเพาะจากประสบการณ์ในบริษัทเหล่านั้น ในช่วง 17 ปีที่ได้ร่วมงานในบริษัท FMCG ระดับโลกนี้ ฉันได้มีส่วนร่้วมในการเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจระดับโลกที่สำนักงานใหญ่ และได้รับประสบการณ์โดยตรงในด้านวิธีการคิดเชิงองค์กรและวิธีการที่จะทำให้โครงการนำร่องได้รับการยอมรับในหลากหลายภูมิภาคและประเทศ
จากการทำงานดังกล่าว ฉันก็ได้ตระหนักถึงความยากลำบากในการดำเนินงานตามกลยุทธ์แห่งองค์กรแบบตายตัวในตลาดระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และเพราะเหตุนั้น ฉันจึงประทับใจในคอนเซ็ปต์ของ SBF เกี่ยวกับการจัดการในระดับท้องถิ่น ดังที่ประธาน Kogo ได้อธิบายไว้ การมอบอำนาจให้แต่ละภูมิภาค ทำให้ SBF เติบโตผ่านความเข้าใจในแง่ของผู้บริโภคและลูกค้าในท้องถิ่น ฉันเชื่อว่าองค์กรส่วนกลางควรเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริง บทบาทขององค์กรส่วนกลางควรมอบการสนับสนุนเพื่อเอื้อให้เกิดการเติบโต

เพื่อส่งเสริมการเติบโตของ SBF ในอนาคต
ขณะที่บริษัทเติบโตและดำเนินงานในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น การดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้พนักงานหลายๆ คนเข้าใจในลักษณะของบริษัทได้ยากกว่าเดิม หลักปรัชญาแห่งองค์กรจึงเข้ามามีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากเมื่อพนักงานเริ่มตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับจุดประสงค์ของงานที่พวกเขาทำ หลักปรัชญา Mizu To Ikiru ของ SBF เป็นหลักปรัชญาที่เยี่ยมยอดมากในมุมมองของฉัน เพราะมันมีแนวทางที่ทุกคนสามารถสนับสนุน และสื่อออกมาด้วยภาษาที่ง่ายและชัดเจน สิ่งที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งคือวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมเปรียบเสมือนอากาศภายในบริษัท และอากาศที่ SBF นั้นชุ่มไปด้วยจิตวิญญาณอันห้าวหาญและท้าทายแห่ง Yatte Minahare ขณะที่ฉันร่วมประชุมกับคณะบริหาร ฉันได้รับรู้ถึงจิตวิญญาณแห่ง Yatte Minahare จากทุกๆ คนในที่แห่งนั้น ฉันเชื่อว่าผู้ที่น้อมรับและสืบสานวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวคือสินทรัพย์อันทรงคุณค่าของ SBF แบรนด์ของ SBF ก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์เช่นกัน ฉันอยากช่วยให้ SBF เสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์และบริการในแต่ละภูมิภาคและประเทศ และฉันยังอยากมีส่วนช่วยในการสร้างแบรนด์องค์กรระดับนานาชาติ พัฒนาภาพลักษณ์องค์กร และเพิ่มระดับคุณค่าของผู้ถือหุ้น

Kozo Chiji

กรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการการตรวจสอบและกำกับดูแล

Harumichi Uchida

กรรมการอิสระ เจ้าหน้าที่อิสระ
สมาชิกคณะกรรมการการตรวจสอบและกำกับดูแล

ตำแหน่งสำคัญอื่นๆ ในขณะนี้
ทนายแห่ง TMI Associates

Mika Masuyama

กรรมการอิสระ เจ้าหน้าที่อิสระ
สมาชิกคณะกรรมการการตรวจสอบและกำกับดูแล

ตำแหน่งสำคัญอื่นๆ ในขณะนี้
ประธานและตัวแทนหุ้นส่วนแห่ง Masuyama & Company LLC.
กรรมการอิสระแห่ง KOKUYO Co.,Ltd.

CEO ประจำภูมิภาค

สำรวจ CEO ในแต่ละภูมิภาค

ญี่ปุ่น

Josuke Kimura

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำสาขา
สาขาญี่ปุ่น

ยุโรป

Peter Harding

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Suntory Beverage & Food Europe

เอเชีย

Shekhar Mundlay

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Suntory Beverage & Food Asia

โอเชียเนีย

Jonathan Moss

ประธานกรรมการ
Frucor Suntory Group

อเมริกา

Paul Finney

ประธานและประธานกรรมการ
Pepsi Bottling Ventures

ด้านบนสุด
ของหน้า