Con người

The Suntory People Way

Việc nhanh chóng mở rộng hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Suntory trên toàn cầu song song với sự gia tăng tính đa dạng về nguồn nhân lực trong công ty. Triết lý về vai trò của nguồn nhân lực vốn được xem là động lực thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ Tập đoàn Suntory được gói gọn trong cụm từ "Suntory People Way." Triết lý này thể hiện tính độc lập và độc đáo của Suntory. Triết lý này bào gồm ba yếu tố — Gia đình, Yatte Minahare, và Gắn kết — mỗi yếu tố đại diện cho suy nghĩ và ý tưởng về những người tạo nên Tập đoàn Suntory. Triết lý này cũng là điểm khởi đầu cho mọi hoạt động liên quan đến nhân viên của chúng tôi.

GIA ĐÌNH

Chúng tôi là Một gia đình Suntory. Chúng tôi đem đến cho nhân viên cơ hội phát triển bản thân, chuyên môn, sức khỏe và phúc lợi lâu dài, đồng thời trao quyền để mọi người có thể làm việc và mang lại kết quả tốt.

YATTE MINAHARE!

Giống như những nhà sáng lập, chúng tôi đặt ra nhiều mục tiêu thú vị và đầy tham vọng, rồi quyết tâm theo đuổi các mục tiêu đó. Chúng tôi muốn chứng minh tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

GẮN KẾT

Chúng tôi đã được gắn kết bởi Tinh thần sáng lập và tầm nhìn “Phát triển vì những điều tốt đẹp”. Mỗi người trong chúng tôi đều mang cá tính riêng và được gắn kết chặt chẽ với nhau để cùng hòa hợp trong công việc hằng ngày, giúp mang lại và tạo ra những giá trị tốt nhất gây bất ngờ và làm hài lòng khách hàng, người tiêu dùng và xã hội.

Khám phá và thúc đẩy nhân viên có tiềm năng thành công trên phạm vi toàn cầu

Đánh giá tài năng trong Tập đoàn

Mỗi năm, các thành viên thuộc Tập đoàn Suntory sẽ thực hiện đánh giá tài năng theo từng quốc gia, khu vực và lĩnh vực kinh doanh mà họ đang hoạt động. Mục đích của quy trình này là khám phá, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực có khả năng đóng góp vào các hoạt động ở mức độ toàn cầu của Tập đoàn. Kết quả đánh giá sẽ được chia sẻ và thảo luận trong toàn bộ Tập đoàn. Các nhà quản lý cấp cao của từng nhóm sẽ gặp gỡ để xem xét việc xác định nhân tài chủ chốt trong Tập đoàn, lập kế hoạch tiếp theo cho các vị trí chủ chốt, cũng như cân nhắc điều phối nhân sự sang các quốc gia hoặc lĩnh vực kinh doanh khác. Quy trình này tạo ra nhiều cơ hội phát triển và đóng vai trò quan trọng đối với con đường phát triển sự nghiệp của nhân viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra các hệ thống phát triển nhân tài trong toàn tập đoàn.

Chương trình đào tạo và phát triển khả năng lãnh đạo

Tập đoàn Suntory luôn xem con người là nguồn gốc tạo ra sự phát triển của doanh nghiệp. Triết lý này đã được thể hiện ở việc thành lập chương trình phát triển nguồn nhân lực của trường Đại học Suntory vào tháng 4/2015. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, Tập đoàn Suntory không ngừng bồi dưỡng các nhà lãnh đạo kinh doanh bằng cách tạo cơ hội cho những người muốn có sự nghiệp kinh doanh ở mức độ cao hơn để mở rộng mục tiêu sự nghiệp của họ. Chương trình đào tạo đa dạng vượt khỏi những hạng mục kinh doanh truyền thống với nhiều cơ hội làm việc cùng hoặc trong các công ty và quốc gia khác. Các chương trình còn được liên kết với các chiến lược quản lý. Chúng tôi có nhiều chương trình phù hợp với nhân viên ở các cấp độ nghề nghiệp khác nhau, bao gồm Chương trình phát triển nhà lãnh đạo toàn cầu dành cho những người lãnh đạo đội ngũ, Chương trình xuyên biên giới dành cho các nhà lãnh đạo tổ chức, và Diễn đàn nhà lãnh đạo toàn cầu dành cho các ứng viên thuộc vị trí quản lý thế hệ tiếp theo. Chương trình thử thách nghề nghiệp được xây dựng nhằm tăng cường những kỹ năng cơ bản cần thiết cho các hoạt động toàn cầu, còn Chương trình thực tập sinh giúp nhân viên phát triển khả năng thích ứng về văn hóa thông qua OJT tại các công ty thuộc Tập đoàn ở nước ngoài. Ngoài ra, chúng tôi còn có những khóa đào tạo được thiết kế để chia sẻ và phổ biến kiến thức, chính sách liên quan đến các chức năng cụ thể, ví dụ như sản xuất và R&D.

Chia sẻ và phổ biến tinh thần sáng lập

Chúng tôi đã phát triển những hoạt động nhằm đảm bảo nhân viên ở tất cả các công ty trong Tập đoàn ở Nhật Bản và nước ngoài hiểu được và chia sẻ triết lý doanh nghiệp cũng như tinh thần sáng lập của Suntory—Yatte Minahare, và đóng góp trở lại cho xã hội. Thông qua Chương trình Đại sứ của Tập đoàn Suntory, chúng tôi sử dụng các bài giảng, các chuyến tham quan cơ sở và hội thảo để tăng cường hiểu biết của nhân viên về tinh thần sáng lập của Suntory, cũng như xây dựng ý thức đoàn kết trên vai trò thành viên của Tập đoàn Suntory. Những cán bộ cấp cao của SBF sẽ đến thăm các địa điểm kinh doanh tại Nhật Bản và nước ngoài, đồng thời tích cực tham dự các buổi hội nghị được tổ chức tại hội trường để chia sẻ về tinh thần sáng lập và tầm nhìn của SBF theo cách riêng của họ.

Cải cách theo hướng nâng cao năng suất và tạo ra phong cách làm việc linh hoạt hơn

Nhân viên của Tập đoàn Suntory có nhiều nền tảng khác nhau. Chúng tôi đã thực hiện nhiều sáng kiến giúp họ làm việc hăng hái đồng thời đạt được năng suất cao, bao gồm áp dụng thời gian làm việc linh hoạt, thúc đẩy chế độ làm việc tại nhà, cũng như sử dụng các văn phòng chung tại Nhật Bản. Những sự đổi mới khác giúp cải thiện các mức độ kỹ năng cá nhân và năng suất hàng ngày dựa trên việc chia sẻ kiến thức trong mạng nội bộ và các chương trình đào tạo kỹ năng IT do Tập đoàn tự phát triển. Chúng tôi đang dần áp dụng tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) để nâng cao hiệu quả, và mở rộng phạm vi những quy trình có thể sử dụng sáng kiến này bao gồm các lĩnh vực quản lý hành chính và kinh doanh.
Năm 2016, chúng tôi đã tạo ra trang web “Terakoya” (trường học tự do) – là diễn đàn nơi nhân viên có thể sử dụng thời gian thoải mái thông qua việc cải thiện năng suất nhằm phát triển bản thân hơn nữa bằng cách tham gia vào các hoạt động học tập và giảng dạy của riêng họ. Thông qua trang web này, nhân viên có thể chia sẻ sở thích và kỹ năng cá nhân của họ bất kể công việc hay vị trí, chúng tôi khuyến khích phát triển một nền văn hóa mà bất cứ ai cũng có thể học tập và được chỉ dạy.

Thúc đẩy quản lý sức khỏe

Tập đoàn Suntory thực hiện chương trình thúc đẩy quản lý sức khỏe từ năm 2016. Các công ty thuộc Suntory đã áp dụng nhiều sáng kiến khác nhau để khuyến khích mọi người đặt ra mục tiêu cải thiện lối sống, hoạt động liên tục và độc lập nhằm cải thiện sức khỏe của họ. Ví dụ, theo chương trình Thử thách về sức khỏe Suntory, các nhân viên sẽ tham gia trại y tế và tích lũy “điểm số dặm sức khỏe” dựa trên nỗ lực của họ. Trong năm 2017, khoảng 38.000 nhân viên từ tất cả các công ty thuộc Tập đoàn Suntory trên toàn thế giới được mời đến “One Suntory Walk” - một sự kiện kết hợp quản lý sức khỏe toàn cầu với quản lý môi trường.
Để công nhận các sáng kiến này, cả tập đoàn Suntory Holdings Limited và Suntory Beverage & Food Limited (SBF) đều được đưa vào danh sách “White 500” năm 2018. Đây là một hoạt động lớn nhất nằm trong chương trình cộng tác do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cùng Nippon Kenko Kaigi (Diễn đàn về sức khỏe tại Nhật Bản) đồng tổ chức, nhằm công nhận “Tổ chức quản lý sức khỏe và năng suất nổi bật”.

ĐẦU
TRANG