Đội ngũ của chúng tôi

Công ty Nước giải khát và Thực phẩm Suntory đang nỗ lực đoàn kết nhằm mang đến những trải nghiệm uống phong phú, tự nhiên, khỏe mạnh, tiện dụng và hoàn thiện hơn.

Hội đồng quản trị

Kogo Saburo

Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đại diện

Saito Kazuhiro

Giám đốc đại diện kiêm Giám đốc Điều hành

Tsujimura Hideo

Phó chủ tịch điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị
Giám đốc điều hành của Phòng MONOZUKURI
Tổng giám đốc cấp cao của Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển

Yamazaki Yuji

Giám đốc điều
hành cấp cao
Thành viên Hội
đồng quản trị

Kimura Josuke

Giám đốc điều
hành cấp cao,
Giám đốc điều hành cấp phòng, Phòng Kinh doanh Nhật Bản

Torii Nobuhiro

Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị

Các vị trí kiêm nhiệm quan trọng
Giám đốc đại diện kiêm Phó chủ tịch điều hành công ty Suntory Holdings Limited

Inoue Yukari

Giám đốc thuê ngoài, Giám đốc độc lập,
Thành viên Hội đồng quản trị

Các vị trí kiêm nhiệm quan trọng
Giám đốc điều hành công ty Kellogg Japan G.K.
Giám đốc thuê ngoài của công ty JC Comsa Corporation

Dựa vào các thế mạnh của SBF để phát triển thành công ty toàn cầu

Thể hiện quan điểm của cổ đông với vai trò Giám đốc độc lập
Trải qua 30 năm làm việc tại các công ty niêm yết ở nước ngoài, tôi tin rằng một trong những đặc điểm lớn nhất của những công ty này là họ luôn đề cao quan điểm của cổ đông. Ví dụ, khi họ lập kế hoạch cho sản phẩm mới hoặc đề xuất dự án mới, họ luôn trình bày về những điều có thể đạt được như kết quả của sự đầu tư vào những sáng kiến đó. Sự thành công còn phụ thuộc vào khả năng thuyết phục các cổ đông của công ty khiến họ tin rằng các quyết định đó là thích đáng. Việc lặp lại trải nghiệm này một cách tự nhiên sẽ giúp nhân viên có ý thức hơn về quan điểm của cổ đông.
Với tư cách giám đốc thuê ngoài của SBF, tôi cho rằng mình cũng là một đại diện cho các cổ đông bình thường. Từ quan điểm đó, tôi không ngừng suy nghĩ về cách để SBF có thể đạt được sự phát triển bền vững và cải thiện giá trị doanh nghiệp. Tôi cho rằng vai trò của một giám đốc thuê ngoài là đưa ra các quan điểm bên ngoài đồng thời phải hiểu được quan điểm bên trong và nêu lên các vấn đề có thể khiến những người trong công ty cảm thấy khó khăn khi đề cập đến. May mắn là các cuộc họp của Hội đồng quản trị SBF luôn được tiến hành với không khí cởi mở. Tôi cảm thấy rất vui vì đây là môi trường khiến tôi có thể dễ dàng nêu lên suy nghĩ của mình.

Kinh nghiệm toàn cầu ở lĩnh vực tiên phong trong hoạt động kinh doanh
Tôi tin rằng mình có thể đóng góp tốt nhất thông qua sự hiểu biết về những nguyên tắc kinh doanh của các công ty nước ngoài mà tôi đã tích lũy được nhờ kinh nghiệm làm việc với các công ty đó. Trong suốt 17 năm làm việc với công ty FMCG hàng đầu thế giới, tôi đã tham gia vào các hoạt động khởi nghiệp mang tính toàn cầu tại trụ sở chính của công ty và thu được kinh nghiệm trực tiếp về tư duy doanh nghiệp và cách thức giúp các sáng kiến được chấp thuận tại nhiều khu vực và quốc gia khác nhau.
Thông qua công việc này, tôi bắt đầu nhận thức rõ hơn về những khó khăn trong việc thực hiện chiến lược doanh nghiệp một chiều tại các thị trường địa phương. Về khía cạnh đó, tôi rất ấn tượng với khái niệm quản lý tại địa phương của SBF từng được Chủ tịch Kogo giới thiệu. Bằng việc trao quyền quản lý cho từng khu vực, SBF đạt được sự phát triển nhờ thấu hiểu người tiêu dùng và khách hàng địa phương. Tôi cho rằng tổ chức doanh nghiệp ở trụ sở chính nên là người thực hiện việc này. Vai trò của tổ chức này là tạo điều kiện phát triển bằng cách hỗ trợ.

Đảm bảo sự phát triển trong tương lai của SBF
Khi các công ty phát triển và hoạt động ngày càng mang tính toàn cầu hơn, nhân viên sẽ dần cảm thấy khó khăn trong việc hiểu được tính chất của công ty. Triết lý doanh nghiệp trở nên cực kỳ quan trọng khi nhân viên bắt đầu tự hỏi về mục đích công việc của họ. Theo ý kiến cá nhân, tôi cảm thấy triết lý Mizu To Ikiru của SBF rất tuyệt vời. Triết lý này bao gồm các khái niệm mà bất kỳ ai cũng có thể ủng hộ, các khái niệm này lại được thể hiện bằng ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu. Một điều cũng quan trọng là văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa giống như bầu không khí trong công ty, và bầu không khí tại SBF lại thấm nhuần tinh thần táo bạo, mạo hiểm Yatte Minahare. Khi tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị, tôi cảm nhận được tinh thần Yatte Minahare trong tất cả mọi người có mặt tại đó. Tôi tin rằng những người kế thừa văn hóa doanh nghiệp này là tài sản quan trọng nhất của SBF. Các nhãn hiệu của SBF cũng là tài sản. Tôi muốn giúp SBF củng cố các thương hiệu và dịch vụ tại mỗi khu vực và quốc gia. Tôi cũng muốn giúp công ty xây dựng nhãn hiệu doanh nghiệp toàn cầu, củng cố thương hiệu nhà tuyển dụng và cải thiện giá trị cổ đông của công ty.

Chiji Kozo

Giám đốc, Thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát

Uchida Harumichi

Giám đốc thuê ngoài, Giám đốc độc lập,
Thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát

Các vị trí kiêm nhiệm quan trọng
Luật sư của công ty TMI Associates

Masuyama Mika

Giám đốc thuê ngoài, Giám đốc độc lập,
Thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát

Vị trí kiêm nhiệm quan trọng
Chủ tịch kiêm Đối tác đại diện của Masuyama & Company LLC.
Giám đốc thuê ngoài của công ty KOKUYO Co.,Ltd.

Các Giám đốc điều hành khu vực

Giới thiệu về Giám đốc điều hành của từng khu vực.

NHẬT BẢN

Kimura Josuke

Trưởng phòng điều hành
Phòng Kinh doanh Nhật Bản

CHÂU ÂU

Peter Harding

Giám đốc điều hành
Công ty Nước giải khát & Thực phẩm Suntory Châu Âu

CHÂU Á

Shekhar Mundlay

Giám đốc điều hành
Công ty Nước giải khát & Thực phẩm Suntory Châu Á

CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Jonathan Moss

Giám đốc điều hành
Frucor Suntory Group

CHÂU MỸ

Paul Finney

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành
Pepsi Bottling Ventures

ĐẦU
TRANG