Executive Leadership

Board of Directors

Region CEOs

Executive Officers

Senior Managing
Executive Officer
 • Masao Itoko
 • Hachiro Naiki
Managing Executive
Officer
 • Yuji Sawa
 • Takashi Nakamura
 • Makiko Ono
 • Shozo Nishimoto
 • Shinichiro Yanai
 • Takayuki Sanno
Executive Officer
 • Atsushi Inoue
 • Shigeaki Kazama
 • Tsuyoshi Nishizaki
 • Makoto Fujimoto
 • Tetsu Tanaka
 • Yasushi Kishimoto
 • Akiyo Sato
 • Teruyoshi Morikawa
 • Susumu Takemoto
 • Keisuke Inakagi
 • Tatsuo Wada

PAGE TOP