Mizu To Ikiru

Về Công ty Nước giải khát và Thực phẩm Suntory

Công ty Nước giải khát và Thực phẩm Suntory (SBF) là công ty thành viên của Tập đoàn Suntory, được thành lập vào năm 2009 . Là công ty toàn cầu, SBF quản lý các hoạt động kinh doanh chủ lực của tập đoàn trong lĩnh vực sản phẩm nước giải khát không cồn và thực phẩm.
Hơn 23.000 nhân viên SBF đang hỗ trợ, phát triển các nhãn hiệu quen thuộc và được yêu thích tại địa phương ở Nhật Bản, Châu Âu, Châu Phi, Châu Á, Châu Đại Dương và Châu Mỹ. Nhằm nâng cao vị thế và mở rộng quy mô trên thị trường quốc tế, chúng tôi hướng đến việc tạo ra những sản phẩm mới “tự nhiên và tốt cho sức khỏe”, “độc đáo và cao cấp.”
Là công ty kinh doanh nước giải khát, SBF luôn phải dựa vào nước. Chính vì vậy, chất lượng nguồn nước và tình trạng môi trường toàn cầu chính là mối quan tâm hàng đầu đối với công ty chúng tôi. Điều này được thể hiện trong lời hứa của chúng tôi về việc đưa nước vào cuộc sống một cách bền vững, tiếng Nhật gọi là Mizu To Ikiru.

Lời hứa &
Tầm nhìn
With our promise to society, “Mizu To Ikiru,”
we will continue to create enjoyable drinking
experiences to the consumers all over the
world.
Xem thêm
Thông điệp
từ CEO
Hướng đến Những giới hạn mới về Giá trị trong việc Mang lại niềm vui tuyệt vời hơn cho Khách hàng của chúng tôiXem thêm

Các nhãn hiệu của chúng tôi

Khám phá các nhãn hiệu ở từng khu vực.

Phát triển bền vững

Xem thêm

R&D

Xem thêm

Tin tức

ĐẦU
TRANG